Voor een goed inzicht in jouw kansen en bedreigingen zijn betrouwbare cijfers onontbeerlijk.

Of wij nu financiële, fiscale of andere werkzaamheden voor je verrichten, voorop staat dat wij altijd streven naar een voor jou optimaal resultaat, hoe beperkt of omvangrijk de opdracht ook is.

De cijfers geloof je wel. Het draait om advies.

Voor een goed inzicht in kansen en bedreigingen zijn betrouwbare cijfers onontbeerlijk.
Wij kunnen hierbij van dienst zijn met:

  • beoordelen of samenstellen van de jaarrekening;
  • analyse en interpretatie van administratie en jaarrekening;
  • opstellen tussentijdse rapportages;
  • optimaliseren / opzetten van managementrapportages.

Onze dienstverlening gaat verder dan het stil staan bij de cijfers van de afgelopen periode. Wij adviseren op alle voorkomende bedrijfseconomische en organisatorische aspecten van het ondernemerschap. Hierbij kun je denken aan:

  • begeleiding van reorganisatie, fusie en overname;
  • advies bij investeringen en financiering;
  • begeleiding bij kredietaanvragen of het aantrekken van risicokapitaal;
  • managementbegeleiding;
  • het opstellen van een ondernemingsplan;
  • opstellen / analyseren van prognoses.
Accountancy bij Janssen Accountants

Kort samengevat is Janssen Accountants voor ons een informele en professionele partner. Ze weten waar ze mee bezig zijn én het is prettig samenwerken.

– Arjen van der Wou, VANDERWOU GROEP (DONGEN)

Waarmee kunnen we jou ondersteunen?