Inkomsten hoofdzakelijk van één opdrachtgever: geen sprake van winst
22 juni 2023
Restant STAP-budget wordt gerichter ingezet
30 juni 2023