Lager gebruikelijk loon dan minimumloon mogelijk
Geen premies afdragen, geen NOW
28 februari 2022
STAP-budget voor scholing vanaf 1 maart 2022
28 februari 2022